Hyperventilatie

Ademhalen is een handeling die ieder mens verricht zonder er bij na te denken. Het gaat vanzelf en onbewust. Maar onder invloed van spanning en stress kan hyperventilatie ontstaan, met klachten als duizeligheid, flauwvallen en misselijkheid. Hoe kunt u bewust een onbewuste handeling als hyperventileren herstellen? De fysiotherapeuten van Jentha kunnen u hierbij helpen.

Veranderde chemische samenstelling bloed

Hyperventilatie betekent letterlijk ‘verhoogde ademhaling’. Iemand met hyperventilatie ademt sneller en dieper dan normaal. De ademhalingsfrequentie is meestal hoger dan 20 keer per minuut. Voor patiënten kan hyperventilatie heel beangstigend zijn. Zij kunnen het idee hebben dat ze niet genoeg lucht binnenkrijgen. Door de snelle, diepe ademhaling krijgen ze veel zuurstof binnen, maar tegelijkertijd verdwijnt teveel kooldioxide uit het bloed. Door de veranderde chemische samenstelling van het bloed kunnen klachten ontstaan.

Symptomen

De symptomen van hyperventilatie verschillen per persoon:
• Duizeligheid
• Flauwvallen
• Misselijkheid
• Pijn op de borst of in de buik
• Tintelingen in handen
• Tintelingen rond de mond

Door paniek tijdens een aanval kan de ademhaling nog ongecontroleerder worden.
Hyperventilatie is niet gevaarlijk.

Oorzaken

Hyperventilatie kan zich voordoen in aanvallen en wordt vaak veroorzaakt door spanningen. Het kan ook optreden op grote hoogten, door zware inspanning, paniek, lichamelijk letsel of vergiftiging. Soms krijgt hyperventilatie een chronische vorm. Het lichaam staat dan voortdurend onder spanning, bijvoorbeeld door veel stress en/of te weinig slaap.

Behandeling hyperventilatie

Om een aanval van hyperventilatie te stoppen, is het belangrijk om rustig uit en in te ademen. Bij chronische hyperventilatie kan adem- en ontspanningstherapie een oplossing op langere termijn bieden. Als u bij ons komt voor therapie, inventariseren wij eerst uw klachten. Daarna stellen we een behandelplan op waarin onder andere aandacht is voor specifieke ademhalingsoefeningen en de oorzaken van hyperventilatie zoals stress en psychologische aspecten.

Wilt u meer informatie over fysiotherapie bij hyperventilatie of wilt u een afspraak maken met onze fysiotherapeut Femke Versteegen, dan kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Jentha via telefoonnummer 0575-464440 of e-mail info@jentha.nl.

Afspraak

Rechtstreeks naar de fysiotherapeut of doorverwezen door (huis)arts of specialist?

Afspraak maken

Locatie Kampstraat

Kampstraat 2
7255 XC Hengelo
+31 (0)575-46 44 40

Locatie Aerofitt

Winkelskamp 5
7255 PZ Hengelo
+31 (0)575-46 44 40
Jentha Fysiotherapie is een
TopZorg- en Pluspraktijk